פירוק חברה

שירות זה מאפשר לקבל מידע על מסלולי פירוק של חברה פרטית הרשומה ביחידת החברות.רוצים לדעת איזה הליך פירוק מתאים לכם? היכנסו לרשימת התיוג (צ'ק ליסט) ובדקו.

בקשה-לפירוק-מרצון-בהליך-מזורז-לחברה-שיש-בה-דירקטור-אחד-בלבד-1.docx


בקשה-לפירוק-מרצון-בהליך-מזורז-לחברה-שיש-בה-שני-דירקטורים-או-יותר-1.docx


טופס-התנגדות-לבקשה-לפירוק-מרצון-בהליך-מזורז-1.docx


תצהיר-כושר-פירעון-1.docx


הודעה-על-פירוק-מרצון-ומינוי-נאמן-1.docx


הודעה-על-הצגת-דוח-הנאמן-בפני-האסיפה-הכללית-1.docx


הנחיות-לפטור-מאגרה-1.docx


בקשה-למתן-פטור-מתשלום-חוב-אגרה-שנתית-1.doc


אישור-רואה-חשבון-מבקר-בדבר-העדר-פעילות-עסקית-1.docx


רשימת-תיוג-צט-ליסט-לפירוק-חברה-1.pdf


נגישות