פעולות בבקשה להקצבה מוועדת העיזבונות

שירות זה מאפשר פנייה לוועדה בבקשה קיימת בנושאים הבאים: 

נספח-2-אישור-רואה-חשבון-2.docx


שכר-חמשת-בעלי-השכר-הגבוה-ביותר-2.docx


טופס-דוח-ביצוע-הנצחה-1.pdf


נגישות