פרטים על הכנסות ונכסים מחוץ לארץ (טופס 5329)

שירות זה מיועד ליחידים המבקשים לדווח במסלול מקוצר על הכנסות ונכסים שאינם בישראל.

פרטים-על-הכנסות-ונכסים-מחוץ-לארץ-טופס-5329-1.pdf


נגישות