פתיחת תיק היטל לבעל זכות נפט של מיזם נפט (טופס 5903)

הטופס מיועד לבעל זכות נפט במיזם נפט לשם פתיחת תיק היטל לצורך תשלומי היטל רווחי נפט לרשות המסים.

מונגש-לתוכנות-הקראה-טופס-5903-פתיחת-תיק-היטל-לבעל-זכות-נפט-של-מיזם-נפט-1.docx


נגישות