פתיחת תיק היטל למקבל "תשלום נגזר" (טופס 5904)

הטופס נועד לבעל תשלום נגזר (תשלום המחושב כשיעור מהנפט שהופק בשטח זכות הנפט או כשיעור מהתקבולים בגין מכירת הנפט או כשיעור מרווחי הנפט של המיזם) לצורך פתיחת תיק היטל, לשם תשלום היטל רווחי נפט.

מונגש-לתוכנות-הקראה-טופס-5904-פתיחת-תיק-היטל-למקבל-תשלום-נגזר-1.docx


נגישות