קבלת הטבות מס לבנייה להשכרה למגורים, במסגרת החוק לעידוד השקעות הון

שירות זה מאפשר ליזמים ולקבלנים לקבל הטבות מס במסגרת הפרק השביעי לחוק עידוד השקעות הון, לטובת הקמה, הרחבה או רכישה של מבנה להשכרה למגורים.

תצהיר-בדבר-עמידה-בסעיף-53אב-לחוק-לעידוד-השקעות-1.pdf


תצהיר-שמירה-על-שכר-מינימום-וזכויות-עובדים-1.pdf


נגישות