קבלת היתר להעסקת עובד זר מומחה

שירות זה מאפשר למעסיקים להגיש בקשה להעסקת עובד זר מומחה או להאריך היתר קיים. השירות מאפשר גם תשלום מאובטח עבור ההיתר.

טופס-הבקשה-לקבלת-היתר-להעסקת-עובד-זר-מומחה-1.pdf


טופס-בקשה-לקבלת-היתר-להעסקת-עובד-זר-מומחה-אנגלית-1.pdf


נספח-ג-דוח-מיוחד-של-רואה-החשבון-1.pdf


נגישות