קבלת מידע אודות נהגים עבור קציני בטיחות

שירות זה מאפשר לגורמים זכאים לקבל מידע תעבורתי אודות נהגים בהתאם למוגדר בתקנות. המידע ניתן לבעלי כרטיס חכם בלבד.

נוהל-מסירת-מידע-תעבורתי-של-נהגים-לקציני-בטיחות-בתעבורה-נוהל-14-1.pdf


מדריך-למשתמש-מערכת-קציני-בטיחות-1.pdf


כיצד-מקבלים-מידע-תעבורתי-אודות-נהגים-עבור-קציני-בטיחות-1.pdf


הצהרה-של-קצין-הבטיחות-לקבלת-מידע-ממאגרי-רשות-נספח-1-לנוהל-14-1.pdf


כתב-התחייבות-לקבלת-מידע-ממאגרי-רשות-הרישוי-–-מפעל-נספח-2-לנוהל-14-1.pdf


כתב-התחייבות-לקבלת-מידע-ממאגרי-רשות-הרישוי-–-קצין-בטיחות-נספח-3-לנוהל-14-1.pdf


נגישות
×