קבלת פטור מחובת התאמת תקן רשמי למוצרים שמיובאים למחקר או לייצוא

שירות זה מאפשר ליבואנים להגיש בקשה לקבלת פטור מחובת אישור תקן רשמי (אישור ת"ר), עבור מוצרים שמיובאים לארץ לצורכי מחקר ופיתוח או לייצוא.

הצהרה-עבור-מחקר-ופיתוח-פטור-חד-פעמי-1.docx


הצהרה-יבוא-לשם-יצוא-פטור-חד-פעמי-1.docx


תצהיר-עבור-מחקר-ופיתוח-פטור-תקופתי-1.docx


תצהיר-יבוא-לשם-יצוא-פטור-תקופתי-1.docx


נגישות