קישור לשע"ם – מייצגים, כספות, ובתי תוכנה

שירות זה מאפשר למייצגים להתחבר למחשב שע"ם, ולעבוד ברשת ייעודית על יישומים ושאילתות בתוך מחשב זה.שירות נוסף הוא קישור למערכת הכספות שנועד להעברה או לקבלת קבצים ממחשב שע"ם.כמו כן, קיים שירות לבתי תוכנה המעוניינים להשתמש בשירותי API לקבלת מידע ו/או העברתו אל מחשב שע"ם.

נוהל-חיבור-מייצג-1.pdf


נספח-א-בקשה-לרישום-מייצג-או-עובד-1.doc


כתב-התחייבות-–-חיבור-מייצג-לשעם-1.pdf


נספח-ב-התחייבות-מורשה-לשימוש-1.pdf


טופס-לתשתית-בזק-1.pdf


טופס-לתשתית-הוט-1.pdf


טופס-לתשתית-פלאפון-1.pdf


בקשה-לשיתוף-תשתיות-1.pdf


מצגת-חיבור-טכני-לפלאפון-1.pptx


נוהל-חיבור-לקוח-חוץ-לכספת-1.pdf


כתב-התחייבות-לכספת-1.pdf


נספח-א-פרטים-אישיים-לכספת-1.doc


נספח-א-פרטים-אישיים-לכספת-לנושא-פטקא-1.doc


נספח-א-פרטים-אישיים-לכספת-לנושא-crs-1.doc


נוהל-חיבור-בית-תוכנה-1.pdf


נוהל-מתן-הרשאה-לרישום-בית-התוכנה-מטעם-בעל-העסקהתאגיד-1.pdf


כתב-התחייבות-לשימוש-בשירותי-API-1.pdf


נספח-אבטחת-מידע-לבית-תוכנה-1.pdf


הצגת-תהליך-ההתחברות-והעבודה-של-בתי-התוכנה-1.pdf


נגישות