רישום והסרה של הערת חברה מפרה

שירות זה מאפשר לקבל מידע על הסרת רישום של חברה כמפרת חוק

תצהיר-אי-פעילות-1.doc


תצהיר-כושר-פירעון-1.doc


נגישות