רישום לבחינות מועצת שמאי המקרקעין

שירות זה מאפשר להרשם לבחינות מועצת שמאי המקרקעין.

סילבוס-הבחינות-1.pdf


נגישות