רישום מורשה לנגישות השירות לאנשים עם מוגבלות

שירות זה מאפשר למעוניינים לעסוק במקצוע מורשה לנגישות השירות לאנשים עם מוגבלות, להגיש בקשה לרישום בפנקס המקצועי המנוהל באגף בכיר אסדרת עיסוקים.

רשימת-המורשים-לנגישות-השירות-לאנשים-עם-מוגבלות-1.xlsx


מורשה-לנגישות-השירות-תשקיף-מגמה-1.pdf


אגרת-רישום-בפנקס-מורשים-לנגישות-השירות-שנת-2024-1.pdf


נגישות