רישום עובדים זרים למעסיק בענף החקלאות

השירות מאפשר למעסיקים בענף החקלאות וללשכה הפרטית בחקלאות, לפעול לרישום עובדים זרים באמצעות קובץ הנשלח ללשכות שירות למעסיקים.

הנחיות-להגשת-בקשות-לרישום-עובדים-זרים-למעסיק-בענף-החקלאות-1.pdf


קובץ-רישום-עובדים-אקסל-1.xlsx


כתב-הרשאה-והסמכה-ללשכה-פרטית-לפעול-בשם-חקלאי-בלשכות-שירות-למעסיקים-1.pdf


הצהרה-של-עובד-זר-שמבקש-לעבור-למעסיק-אחר-בחקלאות-1.pdf


נגישות