רישיון להפעלת מרכז או בית ספר לצלילה

שירות זה מאפשר להגיש בקשה לקבלת רישיון למרכז בית ספר לצלילה.

הוראות-לפתיחה-ולהפעלת-מרכז-צלילה-1.pdf


דרישות-הביטוח-למתן-רישיון-עבור-בית-ספר-לצלילה-1.pdf


ביטוח-למתן-רישיון-למרכזי-שירות-לצלילה-1.pdf


הוראות-לפתיחה-ולהפעלת-מרכז-צלילה-2.pdf


ביטוח-למתן-רישיון-למרכזי-שירות-לצלילה-2.pdf


דרישות-הביטוח-למתן-רישיון-עבור-בית-ספר-לצלילה-2.pdf


נגישות
×