רישיון להפעלת תחנת אלחוט בתחום הימי

שירות זה מספק מידע ומאפשר להגיש בקשה למשרד התקשורת לרישיון הפעלה לתחנה אלחוטית בתחום הימי.

בקשה-לרישיון-תחנת-אלחוט-חדשעדכוןביטול-בתחום-הימי-כלי-שיטתחנת-חוףעזר-ניווט-אלקטרוני-1.docx


הצהרה-בדבר-סודיות-התברוקה-בהתאם-לתקנות-הרדיו-הבינלאומיות-ופקודת-בתי-הדואר-1.doc


נגישות