רישיון להפעלת תחנת אלחוט לחובבי רדיו

שירות זה מאפשר להגיש בקשה למסירה של ציוד אלחוט ואביזרי אלחוט לחובבי רדיו.

בקשה-למסירה-של-ציוד-ואביזרי-אלחוט-לחובבי-רדיו-1.docx


נגישות