רישיון לקיום אירוע נהיגה ספורטיבית במסלול מרוץ ארעי

שירות זה מאפשר לבקש רישיון לקיום אירוע נהיגה ספורטיבית במסלול מרוץ ארעי.

תקנות-הנהיגה-הספורטיבית-רישיון-כלי-תחרותי-תשע-2010-1.pdf


כללים-משלימים-לאירוע-נהיגה-ספורטיבית-1.pdf


אישור-מאשר-מסלול-ביום-האירוע-1.pdf


הנחיות-לקבלת-רשיון-לכלי-תחרותי-תקנות-הנהיגה-הספורטיבית-1.pdf


נגישות
×