שחרור כספי הפיקדון עבור עובדים זרים

שירות זה מאפשר לעובדים זרים להגיש בקשה לתשלום כספי פיקדון שהופקדו עבורם במשך תקופת עבודתם כדין בישראל, לקראת עזיבתם את הארץ לצמיתות ובכפוף ליציאתם מישראל במועד.

נספח-א-טופס-בקשה-לקבלת-כספי-פיקדון-1.pdf


English-application-form-1.pdf


Russian-application-form-1.pdf


Chinese-application-form-1.pdf


Romanian-application-form-1.pdf


Spanish-application-form-1.pdf


Arabic-application-form-1.pdf


Tigrinya-application-form-1.pdf


נספח-ג-טופס-בקשה-לקבלת-כספי-פיקדון-לעובד-זר-שמעמדו-שודרג-1.pdf


נגישות