שינוי בהרכב מנהלים בחברה פרטית או חברת חוץ באזור יהודה ושומרון

שירות זה מאפשר לדווח על הוספת מנהלים חדשים או הסרת מנהלים רשומים בחברה פרטית או חברת חוץ באזור יהודה ושומרון.

הודעה-בדבר-שינויים-בהרכב-הדירקטוריון-1.docx


נגישות