שינוי בפרטי שותפות חוץ כללית או שותפות חוץ מוגבלת

השירות מאפשר לשנות פרטי שותפות חוץ הרשומה ברשם השותפויות.

תקנות-השותפויות-רישום-ואגרות-3.docx


נגישות