שינוי בפרטי שותפות כללית או שותפות מוגבלת

השירות מאפשר לשנות פרטי שותפות כללית או שותפות מוגבלת הרשומה ברשם השותפויות.

בקשה-לשינוי-שם-שותפות-1.docx


הודעה-על-שינויים-בשותפות-1.docx


בקשה-לרישום-שינויים-בתקנות-שותפות-1.docx


תקנות-השותפויות-רישום-ואגרות-2.docx


נגישות