שערי מטבע

שערי מטבע חוץ לצורכי מכס.

כללי-המכס-חישוב-מחיר-הנקוב-במטבע-חוץ-תשמט-1989-1.pdf


נגישות