תביעה לגמלת שארים

שירות זה מאפשר הגשת טופס תביעה לגמלת שארים בכפוף לחוק הגמלאות. תביעה לגמלה יש להגיש עד שנתיים מיום הפטירה.

תביעה-לגמלת-שארים-1.pdf


נגישות