תביעה לפיצויים בעד "נזק עקיף" בעקבות מבצע "מגן וחץ"

שירות זה מאפשר לעסקים ב"אזור המיוחד" (כהגדרתו בתקנות הוראת שעה) להגיש תביעה לפיצויים, בשל נזק עקיף שנגרם בעקבות מבצע "מגן וחץ" (מ-09.05.2023 עד 15.05.2023, בהתאם למסלולי הפיצויים שנקבעו בתקנות).

הוראת-ביצוע-קרן-פיצויים-מספר-102023-בהתאם-לתקנות-מס-רכוש-וקרן-פיצויים-תשלום-פיצויים-נזק-מלחמה-ונזק-עקיף-הוראת-שעה-מס-2-1.pdf


גיליון-העזר-לחישוב-הפיצוי-במסלול-שכר-1.xlsx


נגישות