תביעה לפיצויים בעד "נזק עקיף" בעקבות מבצע "עלות השחר"

השירות מאפשר לעסקים ב"אזור המיוחד" (כהגדרתו בתקנות הוראת השעה) להגיש תביעה לפיצויים בשל נזק עקיף שנגרם בעקבות מבצע עלות השחר (מ-02.08.2022 עד ל-09.08.2022), בהתאם למסלול שכר שנקבע בתקנות הוראת השעה או למסלול אדום בהתאם לתקנות העיקריות.

גיליון-עזר-לחישוב-הפיצוי-במסלול-שכר-מבצע-עלות-השחור-1.xlsx


הוראת-ביצוע-מס-12022-הנחיות-לציבור-ודברי-הסבר-לקבלת-פיצויים-בעד-נזק-עקיף-לעסקים-1.pdf


תקנות-מס-רכוש-וקרן-פיצויים-תשלום-פיצויים-נזק-מלחמה-ונזק-עקיף-הוראת-שעה-התשפג-2022-1.pdf


הצהרת-המגדל-מסלול-אדום-חקלאות-מבצע-עלות-השחר-1.xlsx


הצהרת-עובד-על-היעדרות-מעבודה-בשל-המצב-הביטחוני-באזור-המיוחד-2.pdf


נגישות