תביעה לפיצויים בעד "נזק עקיף" בעקבות מבצע שומר החומות

השירות מאפשר לעסקים ב"אזור המיוחד" (כהגדרתו בתקנות הוראת השעה) להגיש תביעה לפיצויים בשל נזק עקיף שנגרם בעקבות מבצע שומר החומות (מ-10.5.2021 עד ל-21.5.2021), בהתאם למסלולי הפיצויים שנקבעו בתקנות.

הוראת-ביצוע-מס-20212-רשות-המסים-בישראל-בהתאם-לתקנות-מס-רכוש-וקרן-פיצויים-תשלום-פיצויים-נזק-מלחמה-ונזק-עקיף-הוראת-שעה-1.pdf


תקנות-מס-רכוש-וקרן-פיצויים-תשלום-פיצויים-נזק-מלחמה-ונזק-עקיף-הוראת-שעה-התשפא-2021-1.pdf


גיליון-עזר-לחישוב-הפיצוי-במסלול-שכר-1.xlsx


הצהרת-עובד-על-היעדרות-מעבודה-בשל-המצב-הביטחוני-באזור-המיוחד-1.pdf


נגישות