תביעת פיצויים עבור "נזק עקיף" (מסלול אדום) – הפסד או מניעת רווח כתוצאה מנזק מלחמה בתחום יישוב ספר, או בשל אי אפשרות לניצול נכסים המצויים בתחום יישוב ספר

שירות זה מאפשר לבעלי עסקים הנמצאים בתחום יישוב ספר, כהגדרתו בחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961, להגיש תביעה עבור נזק עקיף בהתאם לכללים שנקבעו בתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים)(נזק מלחמה ונזק עקיף), תשל"ג- 1973.  

רשימת-יישובי-ספר-כהגדרתם-בתקנות-מכח-חוק-מס-רכוש-וקרן-פיצויים-התשכא-1961-1.pdf


תיקון-תקנות-2019-1.pdf


הנחיות-לציבור-אפשרויות-מסלול-אדום-עוטף-עזה-מגן-וחץ-1.pdf


הודעה-לציבור-פיצויי-בגין-אובדן-הכנסות-בגין-נזק-עקיף-לענף-התיירות-שנגרם-בשל-הסלמת-המצב-הביטחוני-בצפון-אפריל-2023-1.pdf


נגישות