תג חניה לנכה

שירות זה מאפשר להגיש בקשה לפעולות הבאות: בקשה חדשה לתג, בקשה לחידוש תג, השלמת מסמכים במסגרת בקשה חדשה, עדכון כלי רכב המשויכים בתג, דיווח על אובדן או גניבה של התג, בקשה לביטול התג ובקשה לאגרת רישוי מופחתת.

טופס-בקשה-לתג-חניה-לנכה-במקרים-של-גניבה-או-אובדן-1.pdf


טופס-החזר-אגרת-רישוי-1.pdf


טופס-בקשה-לקבלת-תג-חניה-לנכה-ופטור-מאגרת-רישוי-להגשה-בדואר-ישראל-בלבד-1.pdf


נגישות
×