תעודת מפעיל בתחום הימי

שירות זה מספק מידע ומאפשר להגיש בקשה לקבלת תעודת מפעיל בתחום הימי.

טופס-בקשת-בחינה-לשרות-הימי-GMDSS-1.docx


תקנון-וסילבוס-הבחינה-לקבלת-תעודת-כשירות-ברדיו-וטלפון-1.pdf


תקנון-וסילבוס-הבחינה-לקבלת-תעודת-מפעיל-מוגבל-בשרות-הימי-1.pdf


תקנון-וסילבוס-לקבלת-תעודת-מפעיל-טווח-ארוך-שירות-ימי-1.pdf


נגישות