תצהיר על ביטול מכירת מקרקעין או הסכם להעברת מניות מקרקעין באיגוד (טופס 6130)

שירות זה מאפשר להגיש תצהיר על ביטול עסקת מקרקעין, לצורך ביטול שומות שבח ורכישה (טופס 6130). 

תצהיר-על-ביטול-מכירה-פעולה-באיגוד-1.docx


נגישות