תשלום אגרות בחינות באמצעות שירות התשלומים הממשלתי

השירות מאפשר תשלום מקוון (דיגיטלי) של אגרות בחינה בבחינות של האגף להכשרה מקצועית.

הנחיות-להחזר-תשלום-אגרות-ודמי-בחינות-1.pdf


נגישות