תשלום אגרות מיסוי מקרקעין

כניסה לשירות זה מאפשר לשלם אגרה בגין פעולות ושירותים במיסוי מקרקעין, כפי שנקבע בתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (קביעת אגרות בעד פעולות ושרותים) התשס"ט - 2009.

טופס-703-טופס-בקשה-לפעולות-ושירותים-1.pdf


נגישות