תשלום אגרות משקלות ומידות

שירות זה מאפשר לשלם את אגרה עבור השירותים הניתנים על ידי האגף למשקלות ומידות.

אגרות-אימות-בתוקף-1.pdf


נגישות