תשלום בהליכי חדלות פירעון

שירות זה מאפשר לבצע תשלומים בהליכי פשיטת רגל, או פירוק חברה או חדלות פירעון - של יחידים ושל תאגידים.

סניפי-בנק-מזרחי-המקבלים-תשלומים-בהליכי-חדלות-פירעון-החל-מה-01.01.2024-1.pdf


סניפי-בנק-מזרחי-המקבלים-תשלומים-בהליכי-חדלות-פירעון-לשנת-2023-1.pdf


נגישות