BOOST – בקשה למלגה חודשית ללומדים בהכשרה מקצועית ו/או תעסוקתית

שירות זה מאפשר ללומדים בהכשרה מקצועית ו/או תעסוקתית, שאינם זכאים לדמי אבטלה, לבדוק זכאות למלגה חודשית ולהגיש את הבקשה עבורה.

אישור-קבלה-להכשרה-או-אישור-לימודים-1.pdf


מקצועות-עם-אופק-תעסוקתי-בדרגה-נמוכה-1.pdf


נוהל-וקריטריונים-לחלוקת-המלגה-בתוקף-עד-30.6.24-1.pdf


הצהרה-עבור-נשים-בגילאי-50-ומעלה-1.docx


רשימת-ישובים-שפונו-מבתיהם-1.pdf


נגישות