בקשה להיתר תיווך העסקת ילדים בהופעות או בפרסומות

שירות זה מאפשר לאדם או לתאגיד, להגיש בקשה לקבלת היתר  לשמש כמתווכים (סוכנים) להעסקת ילדים בהופעות, בפרסומות, בצילומים ועוד.

הצהרה-על-הסכמה-לקבלת-מידע-פלילי-1.docx


נגישות