בקשה להקצאת מגרש בפטור ממכרז לבנייה למגורים במסגרת הרחבה

שירות זה מאפשר להגיש בקשה להקצאת מגרש בפטור ממכרז לבנייה למגורים במסגרת הרחבות ביישובים חקלאיים.

טופס-בקשה-להקצאת-מגרש-בפטור-ממכרז-להרחבות-ביישובים-חקלאיים-1.docx


טופס-בקשה-להקצאת-מגרש-בפטור-ממכרז-להרחבות-ביישובים-חקלאיים-1.pdf


תצהיר-והתחייבות-בלתי-חוזרת-מועצה-אזורית-1.docxתצהיר-אגודה-לאישור-בנייה-מרוכזת-1.docxנגישות
×