בקשה למינוי אפוטרופוס לגוף – התערבות רפואית דחופה

השימוש בטופס זה מיועד לכל המבקש למנות אפוטרופוס לאדם שאינו מסוגל לקבל החלטה בענייניו הרפואיים לצורך התערבות רפואית דחופה.לתשומת לב, אין באמור בטופס זה משום תחליף לייעוץ משפטי.מובהר כי טופס זה עומד לרשות באי בתי המשפט כשירות לציבור וכי נוסח הטופס אינו מחייב. 

כתב-הסכמה-למינוי-אפוטרופוס-1.pdf


כתב-הסכמה-למינוי-אפוטרופוס-2.pdf


נגישות
×