הענקה מחודשת של רישיונות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה

שירות זה מאפשר לחדש את הרישיונות הבאים: רישיון תאגיד חוקרים פרטיים, רישיון משרד חקירות פרטיות, רישיון חוקר פרטי, רישיון תאגיד לשירותי שמירה, רישיון משרד לשירותי שמירה ורישיון מארגן שמירה.

בקשה-להענקה-מחודשת-בחקירות-פרטיות-1.pdf


בקשה-להענקה-מחודשת-שמירה-1.pdf


נגישות