מתן הנחיות רפואיות מקדימות וייפוי כוח

שירות זה מאפשר לכל האזרחים מעל גיל 17, שכשירים לקבל החלטות, לתת הנחיות רפואיות מקדימות או למנות מיופי כוח, למקרה שבו יהפכו לחולים הנוטים למות שאינם כשירים לקבל החלטות. ההנחיות או ייפוי הכוח ניתנים להארכה או לביטול.

ייפוי-כוח-למתן-הנחיות-רפואיות-לטיפול-בחולה-הנוטה-למות-–-תוספת-שנייה-1.pdf


הוראה-לביטול-הנחיות-רפואיות-מקדימות-או-לביטול-ייפוי-כוח-תוספת-רביעית-1.pdf


הוראה-להארכת-תוקפן-של-הוראות-רפואיות-מקדימות-או-להארכת-תוקפו-של-ייפוי-כוח-תוספת-שלישית-1.pdf


ייפוי-כוח-למתן-הנחיות-רפואיות-לטיפול-בחולה-הנוטה-למות-נוסח-מקוצר-1.pdf


טופס-הנחיות-רפואיות-מקדימות-לטיפול-רפואי-עתידי-בחולה-הנוטה-למות-1.pdf


נגישות
×