פדיון מניות יק"ט בע"מ – Jewish Colonial Trust Ltd JCT

שירות זה מאפשר למחזיק במניה או מניות של חברת יק"ט לפנות ליחידה לאיתור נכסים עזובים ולהשבתם, על מנת להוכיח את זכויותיו, לפדות את המניה ולקבל את תמורתה.

טופס-בקשה-לפדיון-מניה-בעברית-1.pdf


טופס-בקשה-לפדיון-מניה-באנגלית-1.pdf


טופס-כתב-התחייבות-ושיפוי-למניהמניות-למוכז-בעברית-1.pdf


טופס-כתב-התחייבות-ושיפוי-למניהמניות-של-שם-בעברית-1.pdf


Letter-of-Indemnity-and-Undertaking-–-JCT-Bearer-Shares-1.pdf


Letter-of-Indemnity-and-Undertaking-–-JCT-Named-Shares-1.pdf


נגישות